Sommerseminar 2017

Norges største fagseminar om helse, miljø og kjemikalier er en gylden anledning til å få råd fra de fremste i sitt fag. Program vil komme i fortløpende.

Dag 1 - 13.06.2017

TID
SEKSJON
PÅ SCENEN
8:00
Registrering
10:00
10:05
Åpningsforedrag
10:30
10:55
Hvor viktig er arbeidet dere gjør?
Kjell Einar Hamnes, Founder & Chemical Safety Evangelist, EcoOnline AS
11:15
11:45
Lunsj / utstillerbesøk
12:45
Sikkerhetsdatablad – Hva kontrollerer myndighetene?
Gry Koller, Arbeidstilsynet
13:15
Sikkerhetsdatablad – Faglige og praktiske utfordringer
13:45
Fra problem til løsning – hvordan arbeide med distribusjon av sikkerhetsdatablad
Produksjonsbedrift
14:15
Kaffe / utstillerbesøk 
14:35
Kjemikalieeksponering og kreftrisiko – før og nå
15:05
En pust i bakken – HMS og trivsel på jobben
Geir Styve – Humørbonden
15:35
Kaffe / utstillerbesøk
15:55
Krise – vi mangler personregister for eksponering av farlige kjemikalier!
Elizabeth Ravn, Arbeidstilsynet
16:20
Erfaringer fra eksponeringsregister
16:45
Oppsummering av dagen
19:00

Dag 2 - 14.06.2017

TID
SEKSJON
PÅ SCENEN
7:30
Frokost
9:00
EcoOnline Media Award
Vinner av EcoOnline Media Award
9:30
Stoffkartotek – Krav og forventninger ved tilsyn
Elizabeth Ravn, Arbeidstilsynet
10:00
Stoffkartotek – Faglige og praktiske utfordringer
10:25
Kaffe / utstillerbesøk
10:45
Risikovurdering – Krav og forventninger
Myndighetene
11:10
Risikovurdering – Faglige og praktiske utfordringer
11:35
Suksesshistorie – Hvordan løste vi utfordringene med stoffkartoteket
Award vinner
12:00
Lunsj / utstillerbesøk
13:00
Nyheter fra myndighetene
13:30
Krav til eksponeringsscenario, hvilke krav og forventninger er til sluttbruker?
Abdulqadir Suleiman, Arbeidstilsynet
14:00
Kaffe / utstillerbesøk
14:20
Bruk av eksponeringsscenario i arbeidsmiljøet
14:50
Oppsummering og trekning av konkurranser
15:00
Takk for denne gang!

Påmelding til seminaret