Faglig bredde

Vi oppdaterer programmet med høyaktuelle tema og dyktige foredragsholdere, så følg med!

Sommerseminar er et fagseminar som samler næringsliv, industri, forskningsmiljø og myndigheter. Hvert år, siden 2006, har deltakere tatt turen til Tønsberg for å bli opplyst og motivert i sitt arbeid med lovverk og kjemikaliehåndtering. Vi oppdaterer programmet kontinuerlig, med høyaktuelle tema og dyktige foredragsholdere. Følg oss gjerne på Facebook eller LinkedIn!

TIL NYHETSARKIV