Når det verste som kan skje, skjer

3. oktober 2017 opplever treverksbedriften Alvdal Skurlag alle virksomheters mareritt da en av deres ansatte dør etter å ha fått i seg det svært giftige stoffet natriumnitritt. Nå ønsker Alvdal Skurlag å dele sin historie.

Alvdal Skurlag

Mange av Alvdal Skurlags ansatte har jobbet i bedriften i 30 – 40 år, de er med andre ord en sammensveiset gjeng. Etter den tragiske ulykken for 2,5 år har alle i treverksbedriften jobbet hardt for å skjerpe sikkerhetsrutinene.

– Vi synes det er svært modig av Alvdal Skurlag å komme til Norges største fagseminar innen helse, miljø og kjemikalier for å dele sine erfaringer. Vi har alle mye lære av deres historie, og gjennom åpenhet vil det bli mulig for flere å unngå at samme tragiske hendelse skjer, sier administrerende direktør i EcoOnline, Göran Lindö.

Det kan hende alle

Med over 90 ansatte er Alvdal Skurlag en av landets største treverksbedrifter. HMS ansvarlig, Vanessa Quinche, var sikker på at de hadde gode nok rutiner:

– Da ulykken skjedde hadde vi HMS-systemer på plass, likevel klarte vi ikke å fange opp og forhindre denne dypt tragiske hendelsen. Det beviser hvor viktig det er å aldri ta gode rutiner for gitt, og hvor viktig det er med gjentatt opplæring og informasjon.

Quinche mener at det er viktig å dele erfaringer slik at flere blir bevisste på hvor fort ulykker kan skje, selv om du tror at du har kontroll.

– Jeg tror at mange vil kunne kjenne seg igjen i vår historie. At det er fort gjort å ta snarveier i forhold til håndtering av kjemikalier, som for eksempel å oppbevare farlige kjemikalier i beholdere som ikke er merket, sier Quinche.

Kom og hør hele historien til Alvdal Skurlag, tirsdag 12. juni, Oseberg kulturhus, Tønsberg.

 

TIL NYHETSARKIV
Meld deg på i dag!