Velkommen til Sommerseminar 2017

I 12 år har Sommerseminar bidratt til å sette aktuelle tema innen helse, miljø og kjemikalier på programmet. 2017 blir intet unntak.

Sommerseminar 2017

Sommerseminar 2016 var et seminar for nye idéer. Flere av foredragsholderne kom fra organisasjoner som ønsket å involverer seg ytterligere i kjemikalieproblematikken, som for eksempel Kreftforeningen. Mange deltok på «Kvelden før»– en sosial sammenkomst for alle de som kom til Tønsberg, nettopp, kvelden før.

Sommerseminar 2017

Sommerseminar er noe som skapes av mange, sammen. Derfor ser vi frem til å møte deg på Sommerseminar 2017!

TIL NYHETSARKIV