Det var under Norges største fagseminar om helse, miljø og kjemikalier, at prisene ble delt ut. Fra Trelleborg Offshore Norway, var det Environment Specialist Bente Storbakken, som mottok EcoOnline Archive Award. Juryens begrunnelse levner ingen tvil til hvorfor:

– De har risikovurdert tusenvis av produkter. Fra produktegenskaper og bruksmåte, til eksponering. De har satt inn tiltak der det har vist seg mulig. I tillegg til å bruke rapportverktøyet og eksponeringsregisteret på en forskriftsmessig måte, og dessuten produsert sikkerhetsdatablader for internt bruk.

I gamle industribedrifter er ikke alltid HMS-begrepet så populært. Å endre i holdninger og få de ansatte til å forstå viktigheten av å sikre seg mot eksponering og ulykker som følge av farlige kjemikalier, er dermed ikke alltid like lett.

Lav terskel

I Trelleborg Offshore Norway, har de derimot lykkes. For 10 år siden inngikk de et samarbeid med EcoOnline, og prosessen med å rydde i gamle kjemikalier var i gang.

– Vi opprettet en egen stilling som kun skulle jobbe med å få alle sikkerhetsdatabladene våre inn i det elektroniske stoffkartoteket, sier Storbakken.

Foran 350 deltakere oppsummerte hun sin suksesshistorie slik:

– Nøkkelen til suksess ligger i involvering, bevisstgjøring og lav terskel. Gjør det litt morsomt, og husk at opplæring aldri kan repeteres for ofte.

Bruker egen erfaring

Vinneren av årets EcoOnline Publisher Award, Hey’di, har i løpet av det siste året produsert mer enn 500 sikkerhetsdatablad i høy kvalitet, på flere språk. I tillegg viser EcoOnlines kontaktperson hos Hey’di, Marit Taraldset, entusiasme og engasjement. Hun har kommet med en rekke gode innspill som EcoOnline har benyttet i utviklingen av sine løsninger.

Det var naturlig nok Marit selv som mottok prisen:

– Jeg har jobbet på laboratorier i 38 år. Den gangen var det lite fokus på verneutstyr, og jeg er sikker på at det er grunnen til at jeg i voksen alder har utviklet astma. Derfor er jeg veldig opptatt av å gi skikkelig informasjon i sikkerhetsdatabladene.

Meld deg på i dag!